รายได้จาก Google AdSense เกิดขึ้นตอนไหน? อย่างไร?


Make Money With Google AdSenseผลตอนแทนจาก Google Adsenseมีวิธีคำนวณรายได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ผลตอบแทนจาก โฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์
2. ผลตอบแทนจาก การค้นหาเว็บไซต์
3. ผลตอบแทนจาก การแนะนำ

1. ผลตอบแทนจาก.. โฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ (AdSense for Content)
ผลตอบแทนจากโฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ เป็นผลตอบแทนจากโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และกลมกลืนกับเนื้อหาในเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการหาเงินทางอินเทอร์เน็ต ก็จะมีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำงานหาเงินทางอินเทอร์เน็ต ก็คือ เว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรโฆษณาก็เป็นโฆษณาเหมือนกับเนื้อหาในเว็บไซต์ นั่นเอง ดูตัวอย่างบล็อกที่ผมทำขึ้นมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ Google Adsense รูปแบบโฆษณาก็จะขึ้นมาเกี่ยวกับ Make Money Online เป็นต้น

วิธีคำนวณผลตอบแทน
1.1 จ่ายผลตอบแทนเมื่อคลิก ( Pay Per Click - PPC )
ผลตอบแทนจากการคลิกโฆษณา เมื่อผู้เยี่ยมเว็บไซต์ได้คลิกที่โฆษณาของ Google ทำให้เว็บไซต์ได้รับผลตอบแทนทันทีเมื่อคลิก โดยแต่ละโฆษณาที่คลิกจะได้รับผลตอบแทนไม่แน่นอน ผลตอบแทนมาก หรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ลงโฆษณากับ Google Adwords ว่าลงโฆษณาได้ในราคาที่สูง หรือต่ำ ถ้าหากลงโฆษณาในราคาสูงไว้ ผลตอบแทนจากคลิกโฆษณานั้นก็สูงตามไปด้วย เช่นกัน แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้าได้ลงโฆษณาในราคาต่ำ ผลตอบแทนจากคลิกโฆษณานั้นก็ย่อมได้น้อยด้วยเช่นกัน นั่นเอง

1.2 จ่ายผลตอบแทนเมื่อแสดงโฆษณา ( Pay Per Impression - CPM )
ผลตอบแทนเมื่อแสดงโฆษณา ทุกครั้งเมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีโฆษณาของ Google ก็จะเกิดรายได้จากการแสดงโฆษณา โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า จะนำมาคำนวณรายได้ก็ต่อเมื่อมีการแสดงโฆษณา ครบ 1,000 ครั้ง แต่จะต้องมีผู้เยี่ยมชมคลิกโฆษณาด้วย โดยไม่นับว่าจะมีคนคลิกกี่ครั้งก็ตาม หรือ ที่เรียกว่า Cost Per Thousand Impression (CPM)

สรุป รายได้จากการแสดงโฆษณานี้จะโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. แสดงโฆษณา ครบ 1,000 ครั้ง
2. ต้องมีผู้เยี่ยมชมคลิกโฆษณาด้วย ถ้าหากไม่มีผู้คลิกโฆษณาเลย รายได้นี้ก็ยังไม่คิดให้จนกว่าจะมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกโฆษณาด้วยเท่านั้น

2. ผลตอบแทนจาก.. การค้นหาเว็บไซต์ (AdSense for Search)
ผลตอบแทนจาก การค้นหาเว็บไซต์ เป็นรายได้จากการใช้กล่องค้นหาเว็บไซต์ มาติดตั้งในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นระบบค้นหาเว็บไซต์เดียวกันกับในเว็บไซต์ Google นั่นเอง เมื่อมีผู้เยี่ยมเว็บไซต์ต้องการค้นหาเว็บไซต์ ได้ทำการค้นหาจากกล่องค้นหาเว็บไซต์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของคุณ
ค้นหาแล้ว จะพบรายชื่อเว็บไซต์โฆษณาอยู่ในตำแหน่งสปอนเซอร์ ซึ่งอยู่ด้านบน และด้านล่างของหน้าผลลัพธ์ที่ได้ค้นหา ถ้าผู้เข้าชมคลิกโฆษณาในตำแหน่งดังกล่าว เว็บไซต์เราก็จะได้รับรายได้ มีตัวอย่างกล่องค้นหาเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลตอบแทนก็คิดคำนวณเหมือนกับ ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2

3. รายได้ของโฆษณาจากการแนะนำบริการ (Referrals)
นอกจากนี้ Google AdSense ยังให้โอกาสการสร้างรายได้จากโฆษณา แบบแนะนำบริการต่างๆ ของ Google อีกด้วย ก็คือ เมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกโฆษณาแนะนำบริการ และได้ใช้บริการนั้นๆ คุณก็ได้รับรายได้อีกด้วย ได้แก่

3.1 แนะนำสมัคร Google AdSense
คุณจะได้รับรายได้เมื่อมีคนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก Google AdSense โดยคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และผู้สมัครคนนั้น ทำรายได้เกิน $5 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณก็จะได้รับ $5 ด้วยเช่นกัน และ ถ้าผู้สมัครคนนั้น ทำรายได้ครบ $100 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณก็จะได้รับ $250 อีก ถ้าผู้สมัครคนนั้น ภายในช่วงระยะเวลา 180วัน หรือ ครึ่งปี
. ถ้าคนที่สมัครผ่านจากการแนะนำของคุณ 25 คน แล้วทำได้เกิน $100 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะได้รับโบนัส $2,000 (โดย bonus limit แค่ครั้งเดียวต่อ1ปี หรือหมายถึงถ้าเราหาได้ 50 คนแล้ว 50 คนทำได้หมดเราก็ได้ bonus แค่ 25คนแรกนั้น)
.
3.2 แนะนำสมัคร Google AdWords
คุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อใช้บริการ Google AdWords โดยคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และผู้สมัครคนนั้น ใช้บริการของ Google AdWords $5 ภายใน 90 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะรับรายได้ $5 และ ผู้สมัครคนนั้น ใช้บริการของ Google Adwords $100 ภายใน 90 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะได้รับ $40 ถ้าภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน หรือ ครึ่งปี ถ้าคนที่สมัครผ่านการแนะนำของคุณ 20 คน ใช้บริการของ Google Adwords $100 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะได้รับโบนัสจาก Google จำนวน $600 (โดย bonus limit แค่ครั้งเดียวต่อ1ปี หรือหมายถึง ถ้าเราหาได้ 40 คน แล้วใช้บริการของ Google Adwords ได้ตามเป้าทุกคน คุณจะรับได้โบนัส 20 คนเท่านั้น)
.
3.3 Firefox : ดาวน์โหลด ฟรี!
โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตได้เร็วกว่า Internet Explorer และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีอีกด้วย คุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ โดยจะต้องเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรก ก็คือไม่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้มาก่อน ซึ่งทาง Google ก็จะมอบรายได้จากการแนะนำของคุณ จำนวน $1 ทันที
ดูคุณสมบัติเต็มๆ ได้ที่ > http://firefox.adsthai.net/

3.4 Picasa : ดาวน์โหลด ฟรี!
โปรแกรมเกี่ยวกับรูปภาพ ความสามารถสูงคุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ โดยจะต้องเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรก ก็คือไม่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้มาก่อน ซึ่งทาง Google ก็จะมอบรายได้จากการแนะนำของคุณ จำนวน $1 ทันที เช่นเดียวกัน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับการเรียนรู้ว่า รายได้เกิดขึ้นได้ตอนไหน? และอย่างไร? ไม่ยากเกินไปใช่มั้ยครับ กับวิธีการหาเงินวิธีนี้ ไม่ต้องขายสินค้าเพียงแค่เห็นโฆษณาที่เราทำ ก็ได้เงินแล้ว และยิ่งถ้ามีการคลิ๊กที่โฆษณา เราก็ยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.adsthai.net

edit @ 15 Oct 2007 10:06:54 by AdSThai

Comment

Comment:

Tweet

รายได้ หาเงิน สร้างรายได้ มีรายได้ งาน Part time online

#4 By รายได้ (192.168.48.81, 180.183.126.114) on 2011-10-17 21:02

สมัครแล้ว ยังไม่มีการตอบรับเลยค่ะ Google AdSensehttp://pmtravelthailand.com/25/การท่องเที่ยว.htmlembarrassed embarrassed embarrassed

#3 By PM TravelThialand (124.120.247.98) on 2010-11-29 16:14

หลักฐานการจ่ายเงินครับ
http://make-money-using-paypal-sakenasan.blogspot.com/

#2 By sake (222.123.45.100) on 2008-04-12 15:04

ขอแนะนำธุรกิจ เหมือนกับ bux.to แต่เกิดเบิกเงินขั้นต่ำอยู่ที่

1 ดอลล่าเท่านั้น !!!!! ..

เปิดตัวน้องใหม่ 2bux.com

2bux.com ธุรกิจ 2bux.com หรือ เว็บหาเงิน มาใหม่แล้วสำหรับเว็บคลิดโฆษณาที่จ่ายเยอะ หลายคนคงรู้จัก bux.to กันนะครับ ซึ่งจ่ายเยอะมาก แต่ก็มีเว็บคู่แข่งพึ่งเปิดตัวมาใหม่ แข่งกับ bux.to มีชื่อว่า 2bux.com ซึ่ง มีข้อดีคือจ่ายขั้นต่ำ 1 $ เท่านั้น

ขอแนะนำธุรกิจ เหมือนกับ bux.to แต่เกิดเบิกเงินขั้นต่ำอยู่ที่1 ดอลล่า ใช้เวลา 3 วันทำการในการประมวลผลส่งเงิน ต่างจาก bux.to ที่ต้องมียอดขั้นต่ำที่ 10 ดอลล่าที่จะกดเบิกได้ และใช้เวลาในการประมวลผลในการส่งเงิน 60 วันทำการ สำหรับสมาชิกธรรมดาและ 30 วันทำการสำหรับสมาชิก พรีเมียม เวปที่จะแนะนำนี้ จะทำการเปิดตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 จึงสามารถทำงานได้ ถ้าสมัครในช่วงนี้มีสิทธิพิเศษมากมาก

พิเศษ bonus 2$ สำหรับสมาชิกที่อ้างถึง คือยิ่งมีดาวไลน์มากก็ได้มากนะครับ มีดาวไลน์ 10 คนจะได้
ตัวอย่าง 2x10= 20$

คลิกข้างล่างนี้เพื่อสมัคร หรือ copy ไปวางแทนก็ได้
http://2bux.com/?r=pisityimkuson

* Username (3 - 15 characters - no special characters): กรอก ID
* Password (at least 6 characters): กรอกรหัส
* Confirm Password: ยืนยัน รหัส
* Email Address: กรอกอีเมลล์
* Confirm Email Address: ยืนยันอีเมลล์
* PayPal E-mail Address For Payments: กรอกชื่อบัญชี palpay เพื่อรับเงิน
* Your Country (only PayPal allowed countries): เลือกประเทศ
*Referrer (if any): ชื่อผู้แนะนำ pisityimkuson
* Security code: กรอกโค้ดตามที่เห็น

ช่วย ๆ กันสมัครต่อนะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะ

#1 By (202.176.82.110) on 2008-01-12 14:06

Categories