รูปแบบโฆษณาของ Google AdSense

posted on 15 Oct 2007 10:19 by freemoney in MakeMoney

รูปแบบโฆษณาของ Google AdSense
สามารถจำแนกประเภทของโฆษณาของ Google AdSense แบ่งออกตามใช้งานอยู่ 4 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบตัวอักษร
2. รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบรูปภาพ
3. รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบลิงค์ เมนู หรือ หัวข้อเว็บไซต์
4. เครื่องมือค้นหา Google Search
#####-------------------#####

1. รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบตัวอักษร ( Text Ads )
รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบตัวอักษร เป็นรูปแบบโฆษณาแบบมีข้อความตัวอักษร เป็นโฆษณาสามารถทำให้ดูเสมือนเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งโฆษณารูปแบบนี้ เป็นที่นิยมมากสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ เพราะ ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คิดว่าเป็นเนื้อหาเว็บไซต์ โดยอาจจะไม่ทราบเลยก็ได้ว่าได้คลิกโฆษณาไปแล้วก็เป็นได้
- ดูรูปแบบโฆษณาแบบอักษร (Txt Ads) จาก Google AdSense [คลิก]
เราสามารถเลือกรูปแบบ/ขนาด ปรับสีได้ตามต้องการ

2. รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบรูปภาพ ( Image Ads )
รูปแบบการแสดงโฆษณาแบบรูปภาพ เป็นรูปแบบโฆณาที่แสดงผลเป็นรูปภาพ หรือ แบนเนอร์ นั้นเอง เป็นโฆษณาที่ทำให้เว็บไซต์มีสีสันสวยงาม ไม่ใช่ทั้งเว็บไซต์มีแต่ตัวหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว เท่านั้น
-ดูโฆษณาแบบรูปภาพจาก Google AdSense [คลิก]
เราสามารถเลือกรูปแบบ/ขนาดได้ตามต้องการ

3. รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบลิงค์ เมนู หรือ หัวข้อเว็บไซต์ ( Link Units )
รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบลักษณะเมนู หรือ ข้อหัวต่างๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งมองดูผ่านๆ เหมือนเป็นเมนู หรือ หัวข้อของเว็บไซต์ โฆษณาแบบลิงค์นี้มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบแนวนอน และแบบแนวตั้ง ทั้ง 2 แบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้แสดงโฆษณาแบบลิงค์ 4 หัวข้อโฆษณา หรือ 5 หัวข้อโฆษณา ก็ได้เช่นกัน-ดูตัวอย่างโฆษณาจาก Google AdSense [คลิก]

4. รูปแบบกล่องค้นหา (Search Box)
เป็นกล่องค้นหาของ Google Search

ได้ทำความรู้จักกับรูปแบบโฆษณาต่างๆ ที่จะทำเงินให้เราแล้ว ในลำดับต่อไปเราจะมาศึกษากันว่า รายได้จาการทำ AdSense นั้น เกินขึ้นได้ตอนไหน? และอย่างไร???

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.AdSThai.net

edit @ 15 Oct 2007 10:25:14 by AdSThai

Comment

Comment:

Tweet

Categories